Pelletkachel watervoerend

Link
Verfügbarkeit
Preis
Weitere Angebote

Test & vergelijk Pelletkachel watervoerend

Een pelletkachel is een zeer goede vervanger voor de open haard, omdat deze voornamelijk wordt verwarmd met houtafval en zaagsel. Een dergelijk model kan worden gebruikt in een nieuw gebouw of als een modernisering. Aangezien dit een zeer milieuvriendelijke verwarmingsmethode is, worden veel pelletkachels ook door de overheid gesubsidieerd. Dit zijn zeer speciale kachels die ontworpen zijn om pellets te verbranden. Door een volautomatische functie kan de kamertemperatuur exact worden geregeld.

Een waterhoudende pelletkachel is een speciale haard met een warmtewisselaar. Het systeem is aangesloten op een watercircuit. Dit betekent dat het bestaande verwarmingsvermogen een groot deel van de warmte kan leveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waterzijdige en kamerzijdige output. Binnenin bevindt zich een brander die de pellets verbrandt en zo warmte opwekt. Zo’n kachel kan gebruikt worden voor één kamer of voor meerdere kamers. Bij een grotere verwarmingsinstallatie is er ook een opslagtank. Een schroeftransporteur transporteert de kleine pellets naar de verbrandingskamer. Een blower zorgt voor een passende luchttoevoer. De uitlaatgassen komen dan in het verwarmingswater terecht en kunnen als warmte worden gebruikt. Via een distributiesysteem kan de warmte worden verdeeld over de gewenste ruimtes. Afhankelijk van de kamertemperatuur kan één pelletvulling voldoende zijn voor enkele dagen.

Om een pelletkachel te kunnen installeren, moet de nodige ruimte beschikbaar zijn. Bovendien moeten de pellets dienovereenkomstig worden opgeslagen. Een waterdragend model wordt vaak gebruikt in woonruimtes en kan daarom handmatig worden geladen. Als de capaciteit niet voldoende is, kan het verwarmingssysteem met andere worden gecombineerd. De prijs speelt vaak een belangrijke rol bij de aankoop. Afhankelijk van de prestatie zijn de kosten ook navenant hoog. Gemiddeld bedragen deze kosten ongeveer 15.000 euro. Hoewel deze vrij hoog zijn in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen, zijn de bedrijfskosten zeer beheersbaar. Met de brandstofkosten kunnen de pellets er goed voor scoren, want in vergelijking met stookolie liggen de kosten ongeveer 50 procent onder het niveau. Hier is het raadzaam om vooraf een exacte prognose te maken van het jaarlijkse verbruik. Als het jaarlijkse verbruik bijvoorbeeld 35.000 kilowattuur is, bedragen de maandelijkse stookkosten ongeveer 150 euro.

Onze Top 10 – koop een watergedragen pelletkachel

Het verwarmen met hout is al jaren weer aan de orde van de dag, vooral als er veel of grote ruimtes moeten worden verwarmd, is een pelletkachel de ideale oplossing. Een dergelijk model wijkt qua uiterlijk nauwelijks af van een conventionele haard. Een groot voordeel is een zeer aangename stralingswarmte, die zorgt voor veel comfort. De waterkachels kunnen ook zeer goed worden aangesloten op het verwarmingssysteem. Hierdoor kunnen bijna alle woonsituaties worden afgedekt. Een constante warmte wordt gegarandeerd door een optimale verbranding. Een pelletkachel is in staat om individuele kamers te verwarmen, zoals de woonkamer of de keuken. Vooral in de overgangsperiode kan dit een grote besparing op de stookkosten opleveren. Een pelletkachel is dus een belangrijke warmtebron. Een watergedragen model kan als een hybride verwarmingssysteem fungeren, omdat de verbrandingswarmte via een warmtewisselaar ter beschikking van het verwarmingssysteem kan worden gesteld. Een combinatie met een zonnesysteem is ook mogelijk. In de zomer kan het warme water bijvoorbeeld alleen door het zonnepaneel worden verwarmd. Als het vermogen niet voldoende is, kan de pelletkachel als steun worden gebruikt. Een pelletkachel kan niet alleen worden gebruikt in nieuwe gebouwen, maar ook in oude gebouwen. Er moet echter wel voor een goede isolatie worden gezorgd, anders is de prestatie niet voldoende. Dit vereist een grondig onderzoek vooraf.

Een echt alternatief voor een pelletkachel is een warmtepomp. Met deze verwarmingstechnologie wordt geothermische warmte of zelfs buitenlucht aangezogen en gebruikt als verwarmingsenergie. Dit werkingsprincipe vereist geen lange doorlooptijd en is zeer milieuvriendelijk. Het rendement wordt echter verminderd zodra de buitentemperatuur daalt. Om het rendement te verhogen kan ook grondwater als mogelijke warmtebron worden gebruikt. Hiervoor moet echter wel een voldoende diep gat worden geboord. De aankoopkosten zijn vrij hoog, dus een dergelijke investering moet zorgvuldig worden overwogen.

Aangezien de pelletkachel watergedragen test een complex model is, hebben sommige bedrijven zich gespecialiseerd in een dergelijke productie. Deze omvatten Wamsler, ROWI, Justus, Globefire en MCZ. Naast de producten zelf bieden sommige bedrijven ook regelmatig onderhoud aan om ervoor te zorgen dat de pelletkachel nog jaren goed blijft functioneren.

De pelletkachel watergedragen test toonde aan dat de modellen een zeer breed toepassingsgebied hebben. Omdat ze niet alleen als kachel kunnen worden gebruikt, maar ook om warm water te produceren. Zo kunnen meerdere kamers zonder problemen worden verwarmd. De warmte kan ook worden opgeslagen, zelfs als de kachel niet meer brandt. Het gebruik is niet alleen zeer milieuvriendelijk, maar ook kosteneffectief. In vergelijking met fossiele brandstoffen, zoals olie of gas, zijn besparingen tot 50 procent op de bedrijfskosten mogelijk. De watergedragen versie van een pelletkachel is eenvoudig te hanteren en kan desgewenst volledig automatisch worden bediend. Door het hoge rendement kunnen de ruimtes zeer goed worden voorzien van warmte, wat zorgt voor een hoge mate van comfort. De pelletkachels met ingebouwde waterreservoirs worden gedeeltelijk door de staat gesubsidieerd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In dit geval moet vooraf een nauwkeurige analyse en een test worden uitgevoerd.

In de watergedragen test van de pelletkachel werd vastgesteld dat een dergelijke variant iets duurder is dan een normale pelletkachel. Om lang van het product te kunnen genieten is kwaliteit een belangrijk criterium. Er zijn vooral verschillen in de uitrusting. Een luchttoevoerregeling kan hier zeer nuttig zijn, vooral als de verbrandingslucht automatisch wordt geregeld. Dit maakt een zeer goede en gelijkmatige verbranding mogelijk. De warmtebehoefte kan ook individueel worden aangepast. Met een extra voorruitreiniging kan zelfs een restloze verbranding plaatsvinden aan het einde.

Voor een pelletkachel zijn er een aantal accessoires, waaronder een geschikte reinigingsbezem, die gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken is. Een speciale glasreiniger zorgt ervoor dat de glazen kacheldeur altijd schoon blijft. Een asstofzuiger is perfect voor het verwijderen van een grote verzameling as. Het kan worden bediend als een normale huisstofzuiger.